ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ REFERANSLARIMIZ İLETİŞİM
 Hizmetlerimiz
Mali Müşavirlik Hizmetleri
Mali Danışmanlık Hizmetleri
Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
Yeni TTK Uyarlama Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri

Haberdar Ol
Ad Soyad
E-Posta

 TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ İLE İLGİLİ SON TEBLİĞ
Bilindiği gibi bu yıl defter tasdikleri 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılacak. Özellikle ticari hayatımıza yeni giren defterler ve tasdik usulleri ile ilgili bir çok konudaki belirsizlikler 19.12.2012 tarihli tebliğ ile giderildi. Özellikle Limited şirketler için getirilen Müdürler kurulu karar defterinin ihtiyari olduğunu hatırlatmakta fayda var.

YENİ NESİL YAZAR KASA DÖNEMİ BAŞLIYOR
  Son yıllarda hızla artan kredi kartı kullanım oranı ve KDV beyanlarında açığa çıkan POS – Fiş uyumsuzluklarının önüne geçmek diğer taraftan işletmelerin günün koşullarına uyumlu ve daha hızlı hizmet vermesine olanak sağlayan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili bir düzenleme yapıldı.  
 
VERGİ İNCELEMESİ ZAMAN AŞIMI VE TEBLİGAT SÜRESİ
  Vergi Usul Kanunun 114 üncü maddesinde ‘’ Zamanaşımı Süreleri‘’ 138 inci maddesinde ‘’ İnceleme Zamanı ‘’na yer verilmiş olup bu maddelere göre , defter ve belgelerin vergi denetim birimleri tarafından incelenmesinde, incelenecek yıl takip eden hesap dönemi başından itibaren beş yıl içinde yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.  
 
İşkollarına ait asgari işçilik ücreti oranları
  Sosyal güvenlik kurumu ile ilgili çoğu işlemde eğer hata yada eksik varsa, düzeltme, iş verinin pişmanlıkla kendisi tarafında da yapılsa cezai işle gerektirmekte olduğundan İşçi giriş – çıkış, özlük, hakları, çalışma sürelerinin uygulanması ve beyanı gibi konularda son derce temkinli olunmalıdır.<
Bir çok işletme asgari işçilik ücretlerini yanlış yada eksik hesapladığı için çeşitli zararlara uğramakta veya cezalı duruma düşmektedir. Maliyet kontrolü için çok önemli bir bilgi olan asgari işçilik tespit oranlarını bu yazımızda bulabilirsiniz .  
 
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
  Rekabetin yoğunluğu ve yaşamın hızlanmasının doğal sonucu olarak tüm işverenler daha az sürede daha çok iş yapma eğilimindedir. Oluşan bu yoğun iş temposuna işçinin yorgunluğu, dikkatsizliği, gibi faktörler de eklenince ne yazık ki iş kazaları oluşabilmektedir. Maalesef böyle bir durum oluştuğunda uyulması gereken prosedür sağlıklı şekilde izlenemediğinden hem işçi hem de işveren çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Bu yazımızla İş kazası ve meslek hastalıklarının kapsamı ve işveren açısından sorumlulukları irdeliyoruz.  
 
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNCE TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN YENİLİKLER
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği birçok yenilikten biride ticari defter ve kayıtların usulü ile ilgili hükümler.Ticari defterlere ilişkin hükümler TTK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili çok önemli detaylara bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.  
 
ŞİRKETLERDE AZLIK HAKKI
   Yeni Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen hususlardan biri de azlık haklarıdır. Bilindiği gibi, Eski Türk Ticaret Kanununa göre halka açık olmayan anonim ortaklıklarda azın
TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ İLE İLGİLİ SON TEBLİĞ
   Bilindiği gibi bu yıl defter tasdikleri 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılacak. Özellikle ticari hayatımıza yeni giren defterler ve tasdik usull
İŞ AKDİNİN FESHİ VE İHBAR ÖNELİ SÜRELERİ
  Bir iş akdinin haklı bir sebebe dayanmaksızın feshinde, gerek işveren gerekse işçi açısından uyulması gereken bildirim süreleri bulunmaktadır. Bu süreler, fesih kararını alana göre, gerek işçiyi iş bulabilmesi adına gerekse işvereni iş aksamasına sebebiyet vermeden işçi bulabilmesi adına korur. Bildirim sürelerine uymayan taraf İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDAKALIR.  
 

ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ REFERANSLARIMIZ İLETİŞİM
 

fhm Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi - Copyright © 2012