YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

1.      Özel amaçlı şirket incelemeleri,

2.      Banka ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi

3.      Üst Yönetim ihtiyaçları doğrultusunda stratejik yönetim raporlama sistemi oluşturma ve/veya mevcut raporlama sisteminin geliştirilmesi,

4.      Şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık verilmesi.

 Hususlarında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız