VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

1.      Mevzuat ile ilgili gerek güncel konular gerekse öneme haiz detay hususlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.

2.      Vergi ile ilgili uyuşmazlıklarda durum ve risk analizi hizmeti kapsamında, mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlık yapmak, gerekli delillerin ,benzer konudaki Danıştay kararlarının v.b.dokümanların oluşturulması. Dava sürecinin yürütülmesi.

3.      Müşteri talebi üzerine ihtiyaç duyduğu konularda detaylı araştırma ve mütalaanın raporlanması,

 

Hususlarında vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.