MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 1.      Muhasebe verimlilik Denetimi,

2.      İç kontrol sistemi kurulması/incelemesi/iyileştirilmesi,

3.      Mali analiz değerlendirmeleri,

4.      Finansal tabloların ve raporların geliştirilmesi ve uygulanması,

5.      Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması,

6.      İşletme analizleri,

7.      IFRS ve TMS’ye göre mali tabloların hazırlanması ve destek sağlanması,


Hususlarında mali danışmanlık hizmetleri sunmaktayız